Color Design – Kolor staje się Designem

Nowy projekt Lechler, łączący rozwój chemiczny z ewolucją języka koloru.

 

Kolor to język, który stale ewoluuje. Zmiany technologiczne, kulturalne i artystyczne zawsze miały wpływ na wygląd otoczenia i przestrzeni naszego domu. Analiza przedmiotów na przestrzeni lat dowodzi, że istotne zmiany chromatyczne są cykliczne, co pozwala przewidzieć z dużą dokładnością ogólne preferencje kolorystyczne w najbliższej przyszłości. 

Definiowanie nowych scenariuszy jest fundamentem projektowania kolorów i przyczynia się do określenia jakości przestrzeni domowej, architektonicznych cech budynków oraz komercyjnego sukcesu produktu przemysłowego. 

Projekt Color Design firmy Lechler został opracowany we współpracy z projektantką przemysłową Francescą Valan – specjalistką w dziedzinie CMF (Color, Material, Finish); dostarcza wskazówki oraz informacje techniczne, aby ułatwić wybór koloru i wykończenia.Projekty w ramach programu Lechler Color Design:
 

Color Trainer

Color Trainer: i colori giusti per  dipingere le pareti di casa tua

 

Chrèon

Color Trend Consultant: 

Color Trend Consultant: nuove finiture in colori di tendenza per i prodotti industriali

 

Lechler Tech

Color Trend Habitat: 

Color Trend HABITAT presentato a Ventura Lambrate, Fuorisalone

 

 

IVE

Outdoor Pleasure

   

Color Design Habitat Building

   

Fuorisalone 2024 - The Way of Ethic Colors

Fuorisalone 2023 - The way of Relations

 

Fuorisalone 2021/22

Fuorisalone 2021

Fuorisalone 2018 - Flickr

The Way of effects - Fuorisalone 2018

Fuorisalone 2017 - Flickr

The Way of Classics - Fuorisalone 2017

Fuorisalone 2016 - Flickr

The Way of Gold - Fuorisalone 2016

Fuorisalone 2015 - Flickr

Color Design #Fuorisalone2015 a Ventura Lambrate


VIDEO: Fuorisalone 2021 - The Way of Accent

VIDEO: Fuorisalone 2019 - The Way of Nature

VIDEO: Fuorisalone 2018 - The Way of Effects

VIDEO: Fuorisalone 2017 - The Way of Classic

VIDEO: Fuorisalone 2016 - The  Way of Gold

Color Design - Press

Uważaj na LZO!
poniedziałek, 31 lipca 2023

Uważaj na LZO!

Rosnąca uwaga poświęcona tematyce zrównoważonego rozwoju zwiększa świadomość przedsiębiorstwa i potrzebę weryfikacji przydatności oferowanych produktów według metod uznanych, mierzalnych i udostępnianych na poziomie międzynarodowym.
 

Test klasyfikacji emisji Indoor Air Comfort (IAC) to skonsolidowane narzędzie, które mierzy i gwarantuje zgodność z kryteriami niskiej emisji LZO (lotnych związków organicznych) ustanowionymi przez Wspólnotę Europejską.

Produkty z linii Lechsys Hydro HYDROFRAME COAT PVC FLEX, HYDROCRYL 2K GRIP, HYDROPLAST SEMI GLOSSY WS, HYDROCRYL 2K GRIP MATT przeszły testy wymagane przez parametry IAC, uzyskując tym samym wynik zgodności w zakresie komfortu powietrza (Indoor Air Comfort) w pomieszczeniu na najwyższym poziomie – GOLD, zgodnie z najbardziej rygorystycznymi międzynarodowymi protokołami certyfikacji środowiskowej.

Produkty te są również w pełni zgodne z wymaganiami budowlanymi CAM (Minimum Environmental Criteria - Minimalne Kryteria Środowiskowe) w sektorze farb i lakierów, a dokładniej wymóg 2.5.13 (punkt b – zwolnienie z metali ciężkich) i wymóg 2.5.1 (limit emisji LZO). Fakt, że Lechler posiada certyfikat UNI EN ISO 14001 oraz dowód wyjątkowo niskiej emisji LZO w pomieszczeniach (mierzonej zgodnie z normą UNI EN 16516), również czynią te produkty zgodnymi z dodatkowymi kryteriami nagradzania CAM określonymi w paragrafach 3.2.1 i 3.2 .8.

Spełnienie wymagań CAM i IAC Gold (Indoor Air Comfort GOLD) pozwala na zgodność z głównymi międzynarodowymi protokołami dotyczącymi emisji LZO oraz z Zielonymi Zamówieniami Publicznymi (Green Public Procurement), czyli systemem oceniającym możliwość uwzględnienia kryteriów kwalifikacji środowiskowej we wniosku wyrażanym przez Administracje Publiczne przy zakupie towarów i usług.
Ponadto produkty i materiały zgodne z IAC Gold i CAM przyczyniają się do zdobycia punktów w uznawanych na całym świecie amerykańskich certyfikatów budowlanych LEED i WELL oraz brytyjskiego BREEAM.

Produkty zgodne z IAC Gold i CAM z linii Lechsys Hydro mogą być stosowane we wszystkich sektorach, które muszą posiadać certyfikat zgodności z wymaganiami LZO, takich jak wyposażenie kontraktowe, mieszkalne, hotelarskie oraz akcesoria meblowe przeznaczone do realizacji zamówień publicznych i prywatnych, zaprojektowanych zgodnie z wymogami głównych protokołów środowiskowych.

Produkty te można zamówić we wszystkich sektorach oraz w tych firmach, które poprzez kontrolę emisji LZO chcą w konkretny i wymierny sposób wykazać ślad węglowy swoich produktów oraz poprawić swój PSI (Product Sustainability Index) – wskaźnik zrównoważonego rozwoju produktu, ważny parametr tzw. Raportu Zrównoważonego Rozwoju.

Aby zarezerwować szczegółowy webinar i otworzyć nowe możliwości dialogu z klientami i profesjonalistami, napisz na adres claudia.salomoni@lechler.eu.

x