Karty kursów STOPPANI

Corsi

Kursy w obecności

Kursy online

Rejestracja kursu

Aby zarejestrować się na kursy, skontaktuj się z osobą kontaktową firmy Lechler.

TECHNOLOGIE STOPPANI

Kod: ZCORSO16 - Czas trwania: 2 dni

maks. nie Uczestnicy:
10

Cele:
Poznanie gamy produktów dla sektora morskiego, ich głównych charakterystyk technicznych. Zapoznanie się z cyklami lakierowania w celu ich najlepszego wykorzystania

Opis poruszanych tematów:

 • Prezentacja marki Stoppani w kontekście technologicznym Lechler,
 • ogólnych charakterystyk produktów poświęconych sektorowi morskiemu,
 • głównych cykli lakierowania,
 • pogłębienie wiedzy o specjalnych narzędziach koloru

CERTYFIKACJA PROFESJONALNEGO LAKIERNIKA ISOFAN MARINE

Kod: ZCORSO43 - Czas trwania: 2 dni

maks. nie Uczestnicy:
10

Cele:
Uzyskanie certyfikatu lakiernika Isofan Marine w celu prezentacji i testowania w terenie tego innowacyjnego systemu lakierowania i maksymalnego wykorzystania jego potencjału

Opis poruszanych tematów:

Specjalny program dla profesjonalnych lakierników, którzy stosują nowy system lakierowania  Isofan Marine, z pogłębieniem wiedzy o systemie w zakresie innowacji technologicznych i koloru 


SYSTEM ISOFAN MARINE

Kod: ZCORSO21 - Czas trwania: 2 dni

maks. nie Uczestnicy:
10

Cele:
Poznanie gamy produktów poświęconych sektorowi morskiemu, ze szczególnym uwzględnieniem systemu Isofan Marine

Opis poruszanych tematów:

 • Prezentacja marki Stoppani w kontekście technologicznym Lechler,
 • ogólnych charakterystyk produktów poświęconych sektorowi morskiemu,
 • skupienie się na systemie Isofan Marine z opisem cech szczególnych,
 • wyników i możliwości indywidualnego dobrania koloru

KOLORYMETRIA STOSOWANA (TECHNIKI KOREKCJI Z SPEKTRUM XRITE)

Kod: ZCORSO17 - Czas trwania: 2 dni

maks. nie Uczestnicy:
4

Cele:
Dogłębne poznanie teorii koloru stosowanej dla sektora morskiego i specjalnych narzędzi dla operacji wyszukiwania i korekcji, do stosowania w celu prawidłowego wyboru koloru

Opis poruszanych tematów:

 • Informacje dotyczące teorii koloru,
 • pigmentów do uzyskiwania efektów z pogłębieniem wiedzy o efektach metalicznych,
 • perłowych, potrójnej warstwy, itp.
 • Podstawowa wiedza teoretyczna dotycząca spektrofotometru i ćwiczenia praktyczne 

TECHNOLOGIE STOPPANI (online)

Kod: ZCORSO16-OL - Czas trwania: 1 dzień

maks. nie Uczestnicy:
10

Cele:
Poznanie gamy produktów dla sektora morskiego, ich głównych charakterystyk technicznych. Zapoznanie się z cyklami lakierowania w celu ich najlepszego wykorzystania

Opis poruszanych tematów:

 • Prezentacja marki Stoppani w kontekście technologicznym Lechler,
 • ogólnych charakterystyk produktów poświęconych sektorowi morskiemu,
 • głównych cykli lakierowania,
 • pogłębienie wiedzy o specjalnych narzędziach koloru

CERTYFIKACJA PROFESJONALNEGO LAKIERNIKA ISOFAN MARINE (online)

Kod: ZCORSO43-OL - Czas trwania: 1 dzień

maks. nie Uczestnicy:
10

Cele:
Uzyskanie certyfikatu lakiernika Isofan Marine w celu prezentacji i testowania w terenie tego innowacyjnego systemu lakierowania i maksymalnego wykorzystania jego potencjału

Opis poruszanych tematów:

Specjalny program dla profesjonalnych lakierników, którzy stosują nowy system lakierowania  Isofan Marine, z pogłębieniem wiedzy o systemie w zakresie innowacji technologicznych i koloru 


SYSTEM ISOFAN MARINE (online)

Kod: ZCORSO21-OL - Czas trwania: 1 dzień

maks. nie Uczestnicy:
10

Cele:
Poznanie gamy produktów poświęconych sektorowi morskiemu, ze szczególnym uwzględnieniem systemu Isofan Marine

Opis poruszanych tematów:

 • Prezentacja marki Stoppani w kontekście technologicznym Lechler,
 • ogólnych charakterystyk produktów poświęconych sektorowi morskiemu,
 • skupienie się na systemie Isofan Marine z opisem cech szczególnych,
 • wyników i możliwości indywidualnego dobrania koloru

TEORIA KOLORU (online)

Kod: ZCORSO8-OL - Czas trwania: 1 dzień

maks. nie Uczestnicy:
10

Cele:
Znajomość dwóch podstawowych koncepcji teorii koloru

Opis poruszanych tematów:

 • Poznanie podstawowych koncepcji koloru i związku światła/percepcji wzrokowej,
 • koła barw,
 • pigmentów,
 • efektów optycznych
 • i metameryzmu